กรมอุตุฯ ประกา ศพื้ นที่น้ำท่ วม

สวัสดีครับวันนี้เจอกับแอดมินอีกเช่นเคย เชื่อว่าหลายคนกำลังที่จะเข้ามาอ่านบทความ กำลังกลั ว แอดจึงไปหาข้อมูลมาเพื่อป้อ งกัน จะได้เตรียมกันให้พร้อมที่จะรับมือกับน้ำที่จะมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2564 เมื่อเวลา 09.45 น. กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั  ย รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคา ดการณ์   ประจำวันที่ 27กันยายน 2564 ว่า พื้นที่เฝ้าs ะวั งน้ำท่วมฉับพลั น ภาคเหนือ …

Read More